Skip to main content

Söker du en advokatbyrå i Växjö som är verksam inom

Brottmål, familjemål och tvångsmål?

Välkommen till Advokatbyrån Sara Hagström AB i Växjö

Advokatbyrån är belägen i centrala Växjö och drivs av advokat Sara Hagström som varit yrkesverksam sedan 2008 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013. Sara Hagström har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och domstol och har biträtt klienter i ett stort antal mål av varierande karaktär.

Välkommen att kontakta Sara för rådgivning och bokning av möte.

Brottmål

Inom brottmål finns tre olika uppdragstyper där en advokat kan biträda en klient.

  • Offentlig försvarare för den som är misstänkt för brott.
  • Målsägandebiträde för den som blivit utsatt för brott.
  • Särskild företrädare för barn som misstänks ha utsatts för brott inom familjen.

Advokatbyrån åtar sig samtliga uppdrag inom brottmål. Tillhör du någon av kategorierna går det bra att önska vilken advokat som ska förordnas för uppdraget. Önskemål kan framföras till polis eller domstol.

Familjemål

I samband med en separation kan frågor om vårdnad, boende och umgänge av gemensamma barn uppkomma. Kan föräldrarna inte komma överens på egen hand eller genom samarbetssamtal så kan saken prövas av domstol.

Advokatbyrån kan lämna rådgivning och företräda klienter i tvister som rör vårdnad, boende och umgänge. Dessa uppdrag kan i vissa fall delvis finansieras genom rättsskydd i försäkring eller statlig rättshjälp, vilket advokatbyrån hjälper till att undersöka och ansöka om.

Tvångsmål

Ibland omhändertar myndigheter och sjukvård personer med tvång. Besluten fattas med stöd av tvångslagstiftning och prövas av domstol. I dessa mål utser förvaltningsrätten offentliga biträden till berörda personer. Det går bra att önska vilken advokat man vill biträdas av. Advokatbyrån åtar sig uppdrag i samtliga mål.

  • Tvångsvård av barn och unga sker med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
  • Tvångsvård av personer med missbruk sker med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall)
  • Tvångsvård av personer med allvarlig psykisk störning sker med stöd av LPT eller LRV (lag om psykiatrisk tvångsvård samt lag om rättspsykiatrisk vård).

Advokat Sara Hagström har mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå och domstol, hon har varit yrkesverksam sedan 2008 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

Advokat Sara Hagström

2003-2008

Jurist kandidatexamen, Stockholms Universitet

2006-2007

Certifikat Internationell rätt, Université Robert Schuman, Strasbourg Frankrike

2008-2009

Biträdande jurist, Osby Advokatbyrå AB

2009-2011

Tingstjänstgöring vid Växjö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Växjö

2011-2013

Biträdande jurist, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB

2013-2021

Advokat, Advokatfirman Glimstedt Växjö AB

2021-

Innehavare, Advokatbyrån Sara Hagström AB

Advokat är en skyddad titel

En advokats främsta uppgift är att tillvarata och skydda klientens intressen. Uppdrag utförs med integritet och en långtgående tystnadsplikt och lojalitetsplikt gentemot klienten.

Advokat är en skyddad titel som bara medlem i Sveriges Advokatsamfund får använda sig av. Advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet och är skyldiga att följa etiska regler upprättade av Advokatsamfundet och andra regler enligt lag.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Klient som är missnöjd med advokats arvode kan, efter försök till lösning i samförstånd med advokaten, vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för prövning av ekonomiska krav.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Välkommen att boka ett möte genom att ringa eller använda kontaktformuläret

Kungsgatan 13B, 352 31 Växjö

Org.nr. 5694-3749
Bg. 5694-3749